Spoštovane devetošolke in devetošolci, spoštovani straši!

Učenci so v tem šolskem letu dobili kar nekaj informacij glede vpisa v srednje šole. Izpolnjevali so vprašalnike o osebnostnih lastnostih, prepoznavali so svoje vrednote in cilje. Seznanjeni so bili s
programi srednjih šol.

Vprašalnike so učenci reševali v računalniški učilnici v programih KAM IN KAKO in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Možnost reševanja teh vprašalnikov imajo tudi doma.

Če se želite o vpisu v srednje šole in poklicnih namerah pogovoriti individualno, ste vabljeni v ponedeljek, 27. januarja 2020 od 10.00 do 14.00 ure ali od 16.00 do 18.00 ure skupaj z vašim
otrokom v prostore šolske svetovalne službe.

Prosim, če se predhodno prijavite na spletni strani šole ali pa preko spletne učilnice (enako kot za gov.ure) na naslovu vpis.oslucija.eu .

Če imate vsebinska vprašanja glede vpisa lahko pokličete na št.0590 86 467 ali napišete vprašanje po meilu na naslov: neva.strel-pletikos@guest.arnes.si .

Če imate težave glede prijave na razgovor pokličite na št.0590 86 461 ali napišite vprašanje na naslov: admin@oslucija.si ali se preprosto pride dogovoriti vaš otrok v prostore šolske svetovalne službe.

Veselim se srečanja z vami in vas lepo pozdravljam.

Dostopnost