V trenutnem času je pomembno, da stopimo skupaj in si pomagamo, zato so se študentje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem združili v skupino prostovoljcev, ki učencem pomagajo na daljavo.

Študenti različnih pedagoških smeri so na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 25/2020) zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pripravljeni pomagati tistim otrokom, ki potrebujejo učno pomoč na daljavo, to zajema pomoč pri poučevanju in učenju, motivacijo otroka, pregled nalog … oz. spletno varuško, kar pomeni branje z otrokom, igro, petje, pogovor …).

Potek prijave

Starši, skrbniki, vzgojno-izobraževalni zavodi se lahko preko elektronskega obrazca obrnjeno nanje in jim posredujejo kontaktne informacije. Po pregledu zbranih podatkov bo fakulteta izmenjala kontakte. Pomoč se bo izvajalo, dokler bodo veljali trenutni ukrepi Vlade Republike Slovenije.

Elektronski obrazec je objavljen na spletni strani fakultete (www.pef.upr.si) in na Facebook strani UP PEF. Prijave sprejemamo tudi na elektronskem naslovu info@pef.upr.si.

V Kopru, 9. aprila 2020

Več informacij
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič
mojca.k.gabrijelcic@pef.upr.si
Andreja Perčič
andreja.sopic@pef.upr.si
+386 31 755 681

Dostopnost