Spoštovani učenci, spoštovani starši,

postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja določa, da se bo vzgojno-izobraževalno delo od 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda začelo izvajati v prostorih šole, od 25. maja pa še za učence 9. razreda.

Od 25. maja bodo v šolo vabljeni tudi učenci od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave oziroma morajo pri kakšnem predmetu pridobiti še oceno. Za slednje bomo organizirali dopolnilni pouk ter individualno in skupinsko pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije.

Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite (objavljen na spletni strani šole, spletnih učilnicah od 1. do 3. razreda). Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom-specialistom pediatrije.

Zaradi epidemije COVID-19 bomo morali na šoli vsi upoštevati določene preventivne ukrepe in omejitve, saj se bomo le v varnem šolskem okolju počutili prijetno in bo izobraževanje lahko potekalo sproščeno.

Z učitelji pripravljamo varno okolje, okolje, ki bo novemu virusu onemogočilo širjenje. Da pa bomo pri tem uspešni, bomo skupaj sprejeli nekatere novosti na šoli, za katere vas prosimo, da jih vzamete za svoje in jih upoštevate.

Torej – v šoli se bomo družili, učili, igrali, hranili, se pogovarjali drugače kot smo vajeni, obnašali se bomo tako, da bo za vse nas varno in bomo ostali zdravi. Drug drugemu bomo v pomoč in se bomo opominjali na to »novo« obnašanje, pazili bomo drug na drugega in se opozarjali, če bi kdo pozabil na epidemijo.

Dragi učenci, pri tem vam bomo učitelji v veliko pomoč in podporo, pokazali vam bomo, kako se gibati po hodnikih, kako vzdrževati razdaljo do sošolcev, kako skrbeti za higieno rok, higieno kašlja. Seznanili vas bomo z novimi pravimi, po šoli pa vas bodo usmerjale tudi talne oznake in napisane usmeritve, ki vas bodo spomnile na upoštevanje razmer, v katerih smo se znašli.

Za starše, bo vstop v šolski prostor prepovedan, zato vas lepo prosimo, da upoštevate dežurne učitelje, ki vam bodo na obeh vhodih šole (pri 1. razredu in na glavnem vhodu) v jutranjem in popoldanskem času nudili pomoč.

Učitelji smo o varnostnih ukrepih dobro poučeni, poskrbeli bomo za varno izobraževanje in kljub preventivnim ukrepom, ki jih bomo izvajali, bomo poskrbeli, da se bodo učenci počutili dobro in bodo radi hodili v šolo.

Spoštovani starši, prosim vas, da do ponedeljka doma skupaj z otrokom pogledate izvleček Pravil ravnanja in se o njih pogovorite, posredujete razredničarkam podpisano Izjavo, s katero potrjujete, da je otrok zdrav in si pozorno preberete obvestilo o začetku pouka v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Teden, v katerega vstopamo prinaša za vse nas izzive. Čaka nas velika preizkušnja, potrebovali bomo veliko mero strpnosti, zaupanja in prilagajanja, a verjamem, da nam bo skupaj uspelo.

S spoštljivimi pozdravi,

Tanja Vincelj, ravnateljica


 Pravila ravnanja v OŠ Lucija in na Podružnični šoli Strunjan v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19

 Obvestilo za starše ob domnevnem odprtju šol 18. 5. 2020

 Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Dostopnost