Znana je informacija o številčni prijavi na srednje šole – torej stanje prijav. Tako lahko hitro ugotoviš, ali bo na tvoji šoli omejitev vpisa in ali bodo za vpis štele točke.

Stanje prijav za vpis v srednje šole

Dostopnost