Spoštovani starši!

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport želi raziskati, kako je potekalo delo v osnovnih in srednjih šolah v času epidemije v Sloveniji.

Raziskava naj bi dala odgovore na pomembna vprašanja v praksi izobraževanja na daljavo, zato je vaše sodelovanje ključnega pomena. Rezultati bodo omogočili nadaljnji razmislek o razvoju izobraževanja na daljavo.

K sodelovanju v raziskavi so vabljeni ravnatelji, učitelji, učenci a in b oddelka od 4. do 8. razreda ter dijaki a in b oddelka od 1. do 3. letnika. V dokumentu z naslovom »Povabilo učenkam in učencem ter dijakinjam in dijakom za sodelovanje v raziskavi« se nahaja povezava do vprašalnika. Izpolnjevanje vprašalnika je prostovoljno in anonimno.

Prvi rezultati raziskave bodo na voljo konec meseca junija ali julija. Omogočili bodo vpogled v prevladujoče prakse ter v izzive in priložnosti, kot ste jih v času epidemije doživljali na šolah.

Lep pozdrav,

Tanja Vincelj, ravnateljica

 Povabilo učencem

Dostopnost