Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

 Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

Do julija je bilo za 3.700 EUR nakazil za šolski sklad.

Vsem, ki ste sredstva prostovoljno prispevali, se iskreno in najlepše zahvaljujemo!

Komisija šolskega sklada

Dostopnost