Stališče MIZŠ in Inšpektorata za šolstvo in šport:

Skladno s priporočili NIJZ, ki navajajo, da lahko pouk obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal) in priporočajo nošenje zaščitne maske izven učilnice, za primere odstopanja od priporočil na zahtevo starša ali skrbnika (starševe ali skrbnikove odklonitve upoštevanja nošenja zaščitne maske za njihovega otroka), bo šola naredila
zabeležko – uradni zaznamek o ravnanju starša/skrbnika, kar bo v nadaljnjih postopkih dokazilo v sledenju zapletov glede širjenja bolezni COVID-19, ki jih bosta ob morebitnem pojavu spremljala epidemiološka stroka in NIJZ.

Za otroke, ki maske iz zdravstvenih razlogov ne morejo oz. ne smejo uporabljati, tak postopek ne bo potreben.

Učenca se sprejme v vzgojno-izobraževalni proces, z doslednim upoštevanjem vseh ostalih preventivnih ukrepov.

Dostopnost