Spoštovani starši,

naš prostor srečevanja in učenja še naprej ostajajo spletna učna okolja.
Ker je trenutna epidemiološka situacija slabša od pričakovane, bo v tednu od 30.
novembra do 4. decembra izobraževanje na vseh ravneh potekalo še vedno na
daljavo.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je danes
podpisala tudi sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela v osnovnih šolah v tekočem šolskem letu. Tako se vzgojno-izobraževalno delo v
osnovnih šolah izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra
2020 do 24. junija 2021. Za učence 9. razreda v osnovni šoli pa traja do 15.
junija 2021 (sklep kot priloga).

Spoštovani učenci,

Učenje na daljavo zahteva veliko discipline in vztrajnosti. Bližnjic do kakovostnega
znanja ni. Na šoli smo vam na voljo, da vam pomagamo, vas spodbujamo in
usmerjamo. Sprejmite izziv, vztrajajte, poskušajte, poskušajte znova na drug način in
uspelo vam bo.
Ostanite zdravi in poskrbite za dovolj gibanja v naravi.

S spoštljivimi pozdravi,

Tanja Vincelj, ravnateljica

 

  1. sklep
Dostopnost