Eno izmed vprašanj, ki nama jih v zadnjem času najpogosteje zastavljate je: »Kako naj pomagam otroku, ki je učno neuspešen?«. Ena izmed osnov svetovalnega dela je postavitev ciljev. Vsako svetovanje, psihoterapija, psihološko delo, … bi se moralo začeti z jasno postavitvijo ciljev. Vedeti moramo, kaj je naš namen, kaj si želimo in nenazadnje – kdaj bomo vedeli, da smo naredili spremembo. Tudi pri delu z otrokom, ki ima učne težave, je to prvi in pogosto tudi najpomembnejši korak.

V nadaljevanju bom zato opisala nekaj vidikov, ki jih imejte v mislih, ko boste z otrokom, ki ima učne težave postavljali cilje.

Dostopnost