Spoštovani starši!

Predstavljamo vam organizacijo obveznega in razširjenega programa  v okviru MODELA C, ki po odloku tokrat velja izključno za učence od 1. do vključno 3. razreda v osnovnih šolah. Pouk bo potekal po oddelkih za vse učence od 1. do 3. razreda na matični enoti v Luciji ter za vse učence PŠ Strunjan.

 

  1. PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE

Učenci 1. razreda vstopajo v šolo na VHODU 2 (pri Mahničevem vrtu).

Učenci 2. in 3. razreda vstopajo v šolo na VHODU 1 (šolsko dvorišče). Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo ter nimajo na urniku pred ure, v šolo vstopajo med 8.10 in 8.20. Učenci, ki imajo na urniku pred uro (dopolnilni / dodatni pouk), vstopajo v šolo med 7.20 in 7.30.

Ob 8.20 se vrata na obeh vhodih zaklenejo. V primeru zamude ali kasnejšega prihoda v šolo, se vstopa na glavnem vhodu, kjer se otrok/starš identificira preko domofona.

Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko, se preobujejo in umijejo roke v učilnici. Učenci nosijo masko le v skupnih prostorih (na hodniku ob prihodu v šolo, odhodu na rekreativne površine, ob odhodu iz šole ter ob čakanju na prevzem kosila), zato je predviden čas nošenja maske 30 minut.

1. razred (vhod 2)

  • od ponedeljka do četrtka po 13.30,
  • v petek po 13.00.

2. razred (vhod 1)

  • vsak dan ob 13.00 za učence, ki ne kosijo in niso vključeni v PB ter
  • vsak dan od 13.45 dalje za učence, ki kosijo.

3. razred (vhod 1) od ponedeljka do četrtka

  • ob 13.00 za učence, ki ne kosijo in niso vključeni v PB, ob petkih pa ob 13.45,
  • od 13.45 dalje za učence, ki kosijo ali so vključeni v PB razen ob petkih od 14.14 dalje

 

  1. ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA IN PODALJŠANEGA BIVANJA

Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 7.45, razen za učence 1. razreda, ki v jutranje varstvo vstopajo do 8.10.

Vsi učenci, ki prihajajo v jutranje varstvo med 6.00 in 7.00 vstopajo na vhodu 2 (prvi razred) od 7.00 do 7.45 pa bo za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo odprt vhod 1 (glavni vhod šole).

Jutranje varstvo je organizirano po oddelkih od 7.15 dalje. Do takrat so vsi učenci združeni v oddelku 1. A.

Podaljšano bivanje je organizirano po oddelkih od 1. do 3. razreda do 16.00. Od 16.00 do 16.30 se vsi učenci združijo na šolskem dvorišču.

Za prevzem otrok bo poskrbel učitelj, ki bo starše sprejel na vhodu v šolo. Starši in skrbniki v šolo ne vstopajo.

 

  1. PREHRANA


V šoli bodo organizirani vsi obroki – zajtrk (ob 7.10), malica, kosilo in popoldanska malica. Za učence bodo obroki pripravljeni v skladu z naročilom na prehrano, ki je veljalo do vzpostavitve pouka na daljavo. V kolikor želite naročilo spremeniti, lahko to naredite na spodaj navedene načine:

 

  1. HIGIENSKA PRIPOROČILA (povzeto po priporočilih NIJZ z dne 13. 1. 2021)

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).

Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni. Druženje namreč povečuje tveganje za okužbo.

Ob veselem pričakovanju ponovnega snidenja z učenci vas lepo pozdravljamo,

 

Tanja Vincelj, ravnateljica

 

Priloga:

Dostopnost