V petek, 19. 11. 2021, poteka vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga obeležujemo na dan slovenske hrane, pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato poteka letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Sestavine zajtrka: kruh, maslo, med, jabolko. Vse pridelano ali predelano v Sloveniji.

Cilji projekta:

 • ozaveščati učence o pomembnosti zajtrka;
 • razumeti pomen uživanja lokalno in sezonsko pridelane hrane;
 • pomen kmetijstva in čebelarstva za pridelavo kakovostne hrane ter njun vpliv na zdravo okolje;
 • smotrno organiziranje nakupa in porabe hrane za čim manj odpadkov in zavržene hrane;
 • racionalno ravnanje z embalažo;
 • učence ozavestiti o zdravem načinu življenja, ki temelji na uravnoteženi prehrani in rednem gibanju;
 • ozavestiti kulturo uživanja obrokov.

ORGANIZACIJA

Predura na ta dan odpade.

Za učence od 1. do 5. razreda:
Prihod v šolo: 7.50 – 8.00
Čas izvedbe: 8.00 – 8.15 z razredniki
Kraj izvedbe: v matični učilnici. Reditelji prevzamejo zajtrk v jedilnici. Učenci prejmejo tudi kruh za malico, ki bo kasneje, zato kruha ne vračajo v kuhinjo.

Pouk poteka po urniku:

 • 8.20 – 09.05 – 1. ŠU
 • 9.10 – 9.50 – 2. ŠU
 • 9.50 – 10.10 – malica v učilnici (nekoliko skromnejša; sadje, ki ostane, vzamejo domov)
 • 10.10 – odmor po razporedu.

Za učence od 6. do 9. razreda:
Prihod v šolo: 7.50 – 8.00
Čas izvedbe: 8.00 – 8.15 z razredniki
Kraj izvedbe: v matični učilnici. Reditelji prevzamejo zajtrk v jedilnici. Učenci prejmejo tudi kruh za malico, zato kruha ne vračajo v kuhinjo.
Malica za učence PS je organizirana kot običajno, le obrok bo skromnejši. Sadje vzamejo domov, če ostane.

Dostopnost