Po ponedeljkovem samotestiranju, smo pri organizaciji upeljali nekaj sprememb, ki so označene z rdečo barvo

Učenci od 4. do 9. razreda, ki imajo PREDURO se testirajo skupaj z učiteljem, ki jih ima preduro.

 • ura: 7.15 – 7.30
 • lokacija: učilnica, kjer imajo preduro;

Učenci 5. in 6. razreda, ki obiskujejo NIP ŠPO se samotestirajo v jedilnici. 

Učenci od 6. do 9. razreda, ki imajo pouk prvo šolsko uro:

 • ura: 7.55 – 8.20
 • lokacija: učilnica BIO, učilnica TIT in učilnica FIZ
Učenci 6. razreda se samotestirajo v učilnico BIO
Učenci 8. razreda se samotestirajo v učilnici GOS
Učenci 7. razreda se samotestirajo v učilnici TIT
Učenci 9. razreda se samotestirajo ob ponedeljkih v učilnici LUM, ob sredah in petkih v učilnici FIZ.

Učenci od 1. do 5. razreda:

 • ura: ob 8.05
 • lokacija: matična učilnica

Učenci od 1. do 3. razreda v spremstvu staršev oz. skrbnikov:

 • ura: 7.45 – 8.10
 • lokacija: hišniško stanovanje (pred vhodom 1. razreda)

ali

 • ura: 7.00 – 7.30
 • lokacija: dežurna soba na glavnem vhodu

Učenci od 1. do 3. razreda, ki samotestiranje izvedejo brez prisotnosti staršev oz. skrbnikov:

 • ura: ob 8.05
 • lokacija: matična učilnica

V primeru sprememb, vas bomo pravočasno obvestili.

Dostopnost