Društvo Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper – CPPK v okviru razpisa za socialno preventivo v Občini Piran v letu 2022 v ponedeljek 12.09.2022 prične izvajati preventivne delavnice iz področja duševnega zdravja za mladostnike. Delavnice bodo potekale 4 ponedeljke od 15:30 – 17:00 v Epi centru Lucija.

S preventivnimi delavnicami izvajalki želita pri otrocih in mladostnikih spodbuditi izražanje misli, občutkov in čustev (učiti se regulirati čustva) in jim s tem pomagati pri prepoznavanju svojih sposobnosti, virov, razvijanje frustracijske tolerance in socialnih veščin. Naučiti jih želita tudi prepoznavanje in izražanje svojih potreb in izražanju svojih potreb po sodelovanju in pomoči drugim.

S pomočjo različnih ustvarjalnih tehnik bi otrokom in mladostnikom pomagali v procesu ozaveščanja čustev in dosedanjih strategij soočanja z morebitnimi stresnimi dogodki. V varnem prostoru skupine bi želeli raziskati tudi spremembe povezane z mladostništvom, občutke in razvite mehanizme za spoprijemanje s spremembami tega obdobja.

Izvajalki:

Neva Felicjan, univ. dipl. socialna pedagoginja, svetovalka realitetne terapije, članica društva Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper. Od leta 2013 deluje kot izvajalka različnih preventivnih delavnic za otroke in mladostnike, pri tem sodeluje z obalnimi osnovnimi šolami, Kriznim centrom za otroke in mladostnike ter drugimi inštitucijami v lokalnem okolju, kjer se vključujejo otroci in mladostniki. Od leta 2011 je zaposlena kot svetovalka zaposlitve, pred tem je delala na OŠ Livade v svetovalni službi in v podaljšanem bivanju.

Manca Švara, mag. umetnosti, specializantka Jungovske analitične psihoterapije. Od leta 2010 je samozaposlena in preko lastnega podjetja deluje na področju psihoterapije, svetovanja in umetnosti. Leta 2022 je ustanovila Zavod Epiona, zavod za vseživljenjsko učenje s pomočjo simbolov in umetnosti s katerim želi posameznike spodbujati k delu na sebi s pomočjo simbolov in umetnosti. Je članica izvršnega odbora društva Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper, članica Slovenske zveze za analitično psihologijo in Mednarodne organizacije za analitično psihologijo v Švici. Deluje pod strokovno supervizijo mednarodno priznanih jungovskih analitikov.


Dostopnost