OŠ Lucija se je na začetku letošnjega leta uspešno prijavila na Erasmus+ projekt in pridobila sredstva, ki nam omogočajo, da se učitelji izobražujemo in pridobivamo nove digitalne kompetence, ki jih bomo uporabljali pri izvedbi diferenciacije in personalizacije lastnega pouka, prenašali znanje med ostale učitelje na šoli ter usmerjeno zastavili program digitalnih kompetenc, ki jih bodo učenci usvojili od 1. do 9. razreda v času osnovnošolskega izobraževanja na naši šoli.

V ta namen je bila postavljena tudi nova spletna stran projekta Erasmus na naši šoli: erasmus.oslucija.eu

Dostopnost