Spoštovani starši!

V petek, 18. 11. 2022, bomo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt, ki ga podpirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Cilji projekta so:

 • ozaveščanje otrok in šolajoče se mladine o pomenu zajtrka,
 • prednosti lokalno pridelane hrane oz. živil, ki so predelana v Sloveniji,
 • pomen kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njun vpliv na okolje,
 • pravilno ravnanje z odpadki ter racionalno ravnanje z embalažo,
 • ozaveščanje otrok o pomenu zdravega načina življenja, s poudarkom na gibanju in izvajanju športnih dejavnosti,
 • ozaveščanje otrok o zavrženi hrani in
 • kultura uživanja obrokov.

Sestavine zajtrka so: kruh, maslo, med, jabolko – vse pridelano ali predelano v Slovenji.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo zajtrkovali prvo šolsko uro v matični učilnici skupaj z razredničarko.

 • Ob 9.50 uri pa bodo imeli še malico.
 • Za učence od 1. do 5. razreda, ki so naročeni na zajtrk, ta dan odpade – ni ga potrebno posebej odjavljati.

Učenci od 6. do 9. razreda se med 7.50 in 8.00 uro zberejo v matični učilnici, kjer pustijo šolske torbe in skupaj z razrednikom odidejo v jedilnico na zajtrk.

 • Ta dan za vse učence od 6. do 9. razreda odpade predura.
 • Po zajtrku, se učenci vrnejo v matične učilnice po šolsko torbo in nadaljujejo pouk po urniku.
 • Dopoldanska malica bo za učence organizirana po urniku od 10.10 – 10.25 v učilnici, v kateri imajo 2. šolsko uro pouk.

Vse ostale dejavnosti potekajo po urniku.

Dostopnost