Lansko leto je naša šola sodelovala v akciji TOM potuje, otroke obiskuje, v kateri je sedem dni gostila nahrbtnik TOM telefona in od 3. do 9. razreda izvedla delavnico o TOM telefonu in pomenu pogovora. Razredniki so na delavnici učence povprašali tudi, o katerih vprašanjih ali temah se ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi. Svoja vprašanja, strahove, težave so zapisali na listek ter ga anonimno oddali v škatlico. Vse anonimno podane zapise otrok so zbrali, pregledali in analizirali na TOM telefonu. Prejeli so več kot 10.000 anonimnih zapisov otrok in mladostnikov, na podlagi katerih so izdali publikacijo z naslovom “Kaj si mladi želijo, da bi odrasli vedeli o njih”?

Vabimo vse odrasle, da si v publikaciji preberete, kaj nam otroci želijo sporočiti in katere so tiste teme, s katerimi še vedno ostajajo sami. Prav tako vabimo mlade, da skozi publikacijo začutite, da v stiski niste sami in da si mnogo mladih zastavlja podobna vprašanja.


Brošura Kaj si mladi želijo, da bi odraqsli vedeli o njih

Dostopnost