Skupnost eTwinning sestavlja več tisoč učiteljev in šolnikov, ki jim je skupna vizija vključevanje šol. Vsi uporabljajo informacije in komunikacijske tehnologije, da na smiseln način kar najbolje izkoristijo veščine 21. stoletja. ETwinnerji se srečujejo in mrežijo na spletu, v šolah ter dogodkih in konferencah eTwinning-a, kjer lahko drugim učiteljem služijo kot navdih za boljše opravljanje pedagoškega dela.

V skupnosti eTwinning učitelji skupaj s svojimi učenci ter drugimi kolegi iz držav, ki so vključene v program Erasmus+, organizirajo in vodijo dejavnosti v živo in na spletu. Sodelujejo v skupnih projektih, pri tem pa jim podporo nudi virtualno okolje TwinSpace.

Tudi naša šola in skupina učencev osmega razreda je v letošnjem letu vključena v omenjeni projekt.

Vabimo vas, da se pridružite glasovanju za izbiro logotipa, ki nas bo predstavljal v projektu. To lahko opravite s klikom na spodnjo povezavi:

GLASOVNICA


Dostopnost