Pred vami je zanimiva ponudba letovanje za otroke ter mladino, ki jih organizira Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v poletnih počitnicah 2024. Izvajali bomo zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave počitniške aktivnosti, ki so namenjene otrokom in mladim.

Otroci bodo na naših letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih mentorjev. Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic 2024 organizira zdravstvena letovanja za otroke in mlade občin Ankaran, Izola, Piran in Koper. 


Počitnice 2024

Dostopnost