Državljanska kultura

Šol. leto 2023/24

Opredelitev predmeta:

Obravnavali bomo aktualne in zanimive teme, ki zanimajo mlade, ter jih povezali z dogodki doma in po svetu. Vaša mnenja in stališča bodo sooblikovala ta predmet.

Teme kot so solidarnost, strpnost in diskriminacija, nasilje, vloga žensk in moških v družbi, življenjski slogi v dobi odraščanja, različnost in enakopravnost bomo prerešetali iz vašega vidika.

Cilji:

Sooblikovati dogajanje okoli nas.

Ozavestiti vpliv vsakega od nas na celoten svet.

Pripraviti se na poklice, kjer se dela z ljudmi.

Ogled filmov, ki obravnavajo probleme sodobnega sveta.

Obiskati parlament in predsedniško palačo.

Iskati odgovore na vprašanja: Kaj pomeni imeti oblast? Zakaj se je oblasti težko odpovedati? V kakšni državi živim? Je pomembnejša varnost ali svoboda? Koliko smo lahko strpni do nestrpnih?

Spoznali bomo najpomembnejše mednarodne organizacije, ki skrbijo za pravičnost med ljudmi in narodi. Razvijali bomo strpnost do različnih kulturnih, verovanjskih in vrednotnih sistemov posameznikov ali družbenih skupin. Učili se bomo, kako se na kulturen način izraža lastna stališča, kako se določeno stališče utemelji in kako se spoštuje tuje mnenje. Razvijali bomo socialne veščine.

Ocenjevanje: Aktivno sodelovanje pri diskusijah, projektnem delu, skupinskem delu ter priprava predstavitve na določeno temo. Pridobi se dve oceni v šolskem letu.

Dostopnost