IP-Državljanska kultura

Šol. leto: 2024/25

Opredelitev predmeta:

Obravnavali bomo aktualne in zanimive teme, ki zanimajo mlade, ter jih povezali z dogodki doma in po svetu. Teme kot so solidarnost, strpnost in diskriminacija, nasilje, vloga žensk in moških v družbi, življenjski slogi v dobi odraščanja, različnost in enakopravnost bomo prerešetali iz vašega vidika. Vaša mnenja in stališča bodo sooblikovala ta predmet.

Spoznali bomo najpomembnejše mednarodne organizacije, ki skrbijo za pravičnost med ljudmi in narodi. Razvijali bomo strpnost do različnih kulturnih, verovanjskih in vrednotnih sistemov posameznikov ali družbenih skupin. Učili se bomo, kako se na kulturen način izraža lastna stališča; kako se določeno stališče utemelji in kako se spoštuje tuje mnenje. Razvijali bomo socialne veščine, si ogledali filme, ki obravnavajo probleme sodobnega sveta, obiskali parlament in predsedniško palačo.

Iskati odgovore na vprašanja: Kaj pomeni imeti oblast? Zakaj se je oblasti težko odpovedati? V kakšni državi živim? Je pomembnejša varnost ali svoboda? Koliko smo lahko strpni do nestrpnih?

Cilji:

  • Spremljanje, presojanje in razpravljanje o aktualnih domačih in tujih dogodkih, opazovanje njihove predstavitve v medijih in spoznavanje vloge medijev v posredovanju informacij.
  • Sooblikovati dogajanje okoli nas.
  • Ozavestiti vpliv vsakega od nas na celoten svet.
  • Razvijanje strpnosti do različnih kultur, verovanj in vrednotnih sistemov posameznika ali družbenih skupin in razumno razreševanje medosebnih in družbenih konfliktov.
  • Spoznavanje najpomembnejših mednarodnih organizacij (Svet Evrope, OZN, UNESCO itn.).
  • Priprava na opravljanje poklicev, povezanih z delom z ljudmi.

Število ur/tedensko: 1

Ocenjevanje

Aktivno sodelovanje pri diskusijah, projektnem delu, skupinskem delu ter priprava predstavitve na določeno temo. Pridobi se dve oceni v šolskem letu.

Dostopnost