Nemščina

7. RAZRED
Učenje tujega jezika prispeva k razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot tudi v Evropi in zunaj njenih meja.
Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo pri pouku nemškega jezika, so pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine tako v bodočem poklicnem kakor tudi v zasebnem življenju.
Skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah.
Usposabljajo se za navezovanje stikov, za komuniciranje, predvsem z vrstniki.

Učenci skozi igrive situacije, z ogledi kratkih filmov, glasbe, projektnega dela usvajajo besedišče in stavčne strukture v nemščini in jih lažje ter dolgoročno ponotranjijo.
Pouk obveznega izbirnega predmeta nemščina poteka po dve šolski uri tedensko.
Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju: pisno in ustno.

8. RAZRED
Učenje tujega jezika prispeva k razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot tudi v Evropi in zunaj njenih meja.
Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo pri pouku nemškega jezika, so pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine tako v bodočem poklicnem kakor tudi v zasebnem življenju.
Skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah, ki jih v drugem letu usvajanja tujega jezika nadgradijo.
Usposabljajo se za komuniciranje v različnih življenjskih situacijah kot npr.: v restavraciji, trgovini, pogovor o aktivnostih v prostem času.

Učenci skozi igrive situacije, z ogledi kratkih filmov, glasbe, projektnega dela usvajajo besedišče in stavčne strukture v nemščini in jih lažje ter dolgoročno ponotranjijo.
Pouk obveznega izbirnega predmeta nemščina poteka po dve šolski uri tedensko.
Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju: pisno in ustno.

9. RAZRED
Učenje tujega jezika prispeva k razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot tudi v Evropi in zunaj njenih meja.
Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo pri pouku nemškega jezika, so pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine tako v bodočem poklicnem kakor tudi v zasebnem življenju.
Skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah, ki jih v tretjem letu usvajanja tujega jezika nadgradijo in poglobijo.
Usposabljajo se za pogovor v tujem jeziku glede poklicne usmeritve, načrtov za prihodnost ter znanje nadgradijo še s pripovedovanjem preteklih dogodkov.

Učenci skozi igrive situacije, z ogledi kratkih filmov, glasbe, projektnega dela usvajajo besedišče in stavčne strukture v nemščini in jih lažje ter dolgoročno ponotranjijo.
Pouk obveznega izbirnega predmeta nemščina poteka po dve šolski uri tedensko.
Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju: pisno in ustno.

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost