Kemija v okolju

Kemija v okolju je predmet, kjer se poglablja in utrjuje znanja, veščine in spretnosti, ki jih boste pridobili pri pouku kemije. Poudarek je na aktivnem proučevanju vode, zraka in tal ter vplivu onesnaževanja na zdravje ljudi s pomočjo eksperimentalnega dela.
Pri predmetu Kemija v okolju se boste urili v natančnem opazovanju, beleženju, razvrščanju in analiziranju podatkov in informacij. Raziskovali boste pomen vode za življenje, glavne onesnaževalce, na terenu se naučili pravilno odvzemati vzorce vode in le te analizirati. Na podlagi rezultatov analize vode v domačem kraju se bomo podrobneje posvetili posledicam današnjega načina življenja in predlagali rešitve za boljšo kvaliteto vode.
Število ur: 1 ura na teden

Cilji:
– Razumeti pomen (pitne) vode za življenje
– Poznati glavne onesnaževalce vod v domačem kraju
– Načrtovanje in izvedba terenskega dela
– Opis stanja vode s preprostimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi

Način izvajanja:
Predmet bo potekal s pomočjo eksperimentalnega dela, ki se izvaja v okviru terenskega, sodelovalno-raziskovalnega ali projektnega dela ter se smiselno povezuje z ostalimi oblikami aktivnega učenja.

Ocenjevanje:
• Eksperimentalne spretnosti in veščine
• Raziskovalne in seminarske naloge v povezavi s terenskim delom
• Predstavitev teme skupini učencev s pomočjo plakata, računalniške predstavitve, videoposnetka …

Dostopnost