IP – Kemija v življenju

Šol. leto 2024/25

Pri predmetu Kemija v življenju bomo ponovili in nadgradili že usvojeno znanje, ki so ga učenci pridobili pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji. Podrobneje bomo spoznali naprednejše tehnike ločevanja zmesi in prepoznavanja neznanih snovi, kamor spadajo tudi kromatografija, naravna barvila in eterična olja. Na koncu bomo nekaj časa namenili tudi samostojnemu eksperimentiranju in izdelavi domačih izdelkov. V sklopu izbirnega predmeta bomo obiskovali tudi razne ustanove, ki so povezane s kemijo (lekarna, laboratorij).

Cilji:

  • poglobljene vsebine predmeta kemije
  • nadgradnja eksperimentalnih spretnosti in eksperimentalnega pristopa
  • samostojnost pri eksperimentalnem delu
  • rokovanje s pripomočki in kemikalijami
  • zaščita in varnost pri delu
  • spoznavanje naprednejših tehnik ločevanja zmesi in prepoznavanja neznanih snovi
  • spoznavanje pomena kemije v življenju in poskusov v raziskovanju
  • izdelava domačih izdelkov brez uporabe kemikalij
  • spoznavanje javnih ustanov, v katerih se srečujejo s kemijo
  • delo na terenu (v sklopu mednarodnega projekta)

Število ur:

1 ura na teden ali 2 uri na teden v eni konferenci (poteka tudi v obliki ekskurzij ali obiska na terenu)

Način izvajanja:

Pri predmetu bo veliko skupinskega in eksperimentalnega dela.

Ocenjevanje:

Učenci bodo pridobili najmanj tri ocene – ocenjevanje eksperimentalnega dela, ustna, pisna ali seminarska naloga.

Dostopnost