NIP – FRANCOŠČINA

Šol. leto 2024/25

Pri francoščini se v 70. urah naučimo predstaviti sebe in svojo družino, povedati kaj o sebi in svojih konjičkih, barve, števila, dne v tednu, mesece in letne čase, učimo se o hrani, o oblačilih, nekaj o vremenu, o šoli, šolskih predmetih. Poslušamo veliko glasbe, učimo se pesmi ali skeče z katerimi nastopamo na raznih prireditvah (šolske prireditve, frankofonski festival v Kranju). Pri urah francoščine tudi pečemo francoske slaščice. V peki organiziramo tudi tekmovanje Le macaron d’or. Ko so na sporedu francoski filmi ali risanke si jih ogledamo v kinu Odeon v Izoli.

Opredelitev predmeta:

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje francoske televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. Pri neobveznem izbirnem predmetu Francoščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v francoščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o francoskih deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove francoskega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje francoščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Ocenjevanje: Učenci pridobijo 3 ocene (2 ustni in eno pisno)

Kdo se lahko odloči za učenje francoščine?

Za francoščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci na začetku drugega triletja, to pomeni v četrtem razredu in lahko nadaljujejo do devetega razreda.

Dostopnost