NIP – Računalništvo 6

Šol. leto 2024/25

Število ur/tedensko: 1

Cilji predmeta:

  • spoznajo načine dela v računalniški učilnici in osnovne pojme s področja računalništva;
  • spoznavajo temeljne enote strojne opreme računalnika, razumevajo njihove naloge in razlikujejo lastnosti, s katerimi jih ovrednotimo;
  • uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij. S predstavitvijo izbrane informacije v obliki besedila in slike raziskujejo možnosti posameznega medija in spoznavajo, da je možno informacijo predstaviti in posredovati na različne načine;
  • prepoznavajo osnovne vrste računalniške programske opreme in ugotavljajo njene namene;
  • pridobivajo znanja in spretnosti za samostojno uporabo računalnika in sodelovanje v skupini;
  • spoznajo osnove programiranja.

Načini pridobivanja ocen:

Pri predmetu računalništva učenec dobi tri ocene in sicer:

V prvem redovalnem obdobju pridobi učenec oceno iz obdelave preprostega videa s pomočjo Movie Makerja.

V drugem redovalnem obdobju pridobi učenec oceno iz oblikovanja fotografije s pomočjo Foto filtra ter oceno iz izdelave preprostega programa v Scratchu.

Pri ocenjevanju niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznega udeleženca ter njegov napredek v smislu splošnih ciljev predmeta.

Način izvajanja in poučevanje predmeta:

Pouk se izvaja v računalniški učilnici. Učenci dodatnega gradiva ne potrebujejo.

Dostopnost