NIP ŠPORT

CILJI: Omogočiti odraščajoči starostni skupini otrok (2. triada OŠ) več športne vzgoje in s tem več gibanja pomembnega za skladen in uspešen razvoj vseh gibalnih sposobnosti (moč, vzdržljivost, koordinacija, značilne tehnične prvine različnih športov in iger ..) prav tako pa tudi spoznavni razvoj vseh ostalih vsebin, ki spremljajo šport kot so etičnost, sodelovanje, taktičnost, načelnost, ustvarjalnost .. in zdravo tekmovalnost (odnosi, spoštovanje, fair play..). Torej povečanje gibalne učinkovitosti, usvajanje novih spretnosti in znanj in razumevanje pomena gibanja in dejavnega življenskega sloga.

VSEBINE: Teki v različnih oblikah iger, elementarnih iger. Hokejske igre (floorball, igre v skupinah, štafetne igre). Igre z loparji (badminton, tenis, namizni tenis). Tee ball (prvine igre baseball). Igre z žogo: Igra med dvema ognjema v vseh razpoložljivih različicah, ulična košarka in ostale igre zadevanja koša (košarkaški »človek ne jezi se«, »knock out«, košarkaški poligoni in štafetne igre (razvijanje tehničnih prvin.. Rokomet – zadevanje tarč, podajanje, lovljenje .. Odbojka – osnovna znanja (razvijanje timinga, tudi sicer spoznavanje značilnosti iger z mrežo).. Nogomet ( z veliko gimn. žogo, »nizozemski nogomet«, oblike iger v katerih uspešno sodelujejo tudi dekleta ). Vaje spretnosti, ravnotežja, vaje za razvoj moči (fitness).

ORGANIZACIJA: Pouk NIP športa poteka predvsem v športni dvorani enkrat tedensko. Torej v obsegu 35 ur letno. Letos so to predure kar omogoča zasedbo celotnega igrišča in uporabo vseh rekvizitov in opreme. Organizacija pouka se v ničemer ne razlikuje od rednega oz. obveznega pouka športa. Pouk NIP športa je mogoče organizirati tudi zunaj oz. izven dvorane. Mogoče je tudi organizirati več ur trajajočo dejavnost (npr. planinski pohod ali treking, druge oblike gibanja v naravi, lahko pa je to tudi obisk enega od športnih klubov in aktivno sodelovanje pri vadbi..). Tudi obiski športnikov pri urah oz. promocije in animacije je mogoče organizirati. Res pa je, da so te »nadstandardne« dejavnosti ali oblike pouka organizacijsko zahtevnejše.

NAČINI OCENJEVANJA: Določeni so standardi in minimalni standardi za vse tri starostne skupine. Osnova za ocenjevanje sta napredek v nekaterih gibalnih spretnostih ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju in razumevanje športa in njegovih vplivov. Učni proces je podrejen diferenciaciji in individualizaciji pa tudi optimalni motivaciji. Torej so cilji postavljeni individualno in prilagojeni začetnim razlikam med učenci. Predstavljena so merila ocenjevanja glede na sta določene standarde znanj za posamičnega učenca. Poudarek je na napredku učenčevih gibalnih spretnosti in na njegovo razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na njegovo gibalno učinkovitost. Uporabljajo se različni načini ocenjevanja (tudi nastopi, pisni in ustni ter tudi drugi izdelki). Učenec pridobi najmanj dve oceni v šolskem letu.

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost