Priprava na šolsko leto 2024/25

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Ponudba obveznih izbirnih predmetov (7., 8. in 9. razred)
Vprašalnik o izbiri (7. razred)
Vprašalnik o izbiri (8. razred)
Vprašalnik o izbiri (9. razred)

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov (4., 5. in 6. razred)
Vprašalnik o izbiri (4. razred)
Vprašalnik o izbiri (5. razred)
Vprašalnik o izbiri (6. razred)

ŠOLSKA PREHRANA

Prijava na šolsko prehrano (2. do 5. razred)
Prijava na šolsko prehrano (6. do 9. razred)

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Prijava v podaljšano bivanje in jutranje varstvo (2. do 5. razred)

REGRESIRANJE DELOVNIH ZVEZKOV

Vloga za dodelitev sredstev za regresiranje delovnih zvezkov
Vlogo oddajte v šolsko svetovalno službo; Lucija Selinšek do 31. junija 2021. V kolikor vam subvencija po kriterijih pripada, delovne zvezke kupi šola in jih ne kupujete sami.

 

Dostopnost