IP – Sodobna priprava hrane

Šol. leto 2024/25

8. in 9. razred

Za zdravje in dobro počutje so izredno pomembne okusno pripravljene in čez dan pravilno razporejene jedi. Pri predmetu učenci poglobijo znanje, ki so ga pridobili pri pouku gospodinjstva in se učijo kako pravilno sestavljati obroke, da bodo zdravi in okusni. Predmet je namenjen tistim učencem, ki si želijo pridobiti več znanja in praktičnih izkušenj o prehrani in sodobni pripravi hrane.

CILJI:

  • razviti sposobnosti za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
  • nadgraditi vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;
  • poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
  • razvijajo individualno ustvarjalnost.

IZVAJANJE:

1 ura na teden oz. 2 uri na teden (polovico šolskega leta)

OCENJEVANJE:

Učenci pridobijo najmanj tri ocene (ustno, pisno, ocenjevanje praktičnega dela ali seminarska naloga).

Dostopnost