Šolski projekti v šolskem letu 2023/24

Obvarujmo planet z zbiranjem starega papirja in plastičnih zamaškov

Obvarujmo planet z zbiranjem starega papirja in plastičnih zamaškov V šolskem letu 2023/24 bomo organizirali najmanj dve zbiralni akciji starega papirja in plastičnih zamaškov. Zbiranje papirja in zamaškov poteka v vseh razredih. Zbrani denar od prodaje starega papirja je namenjen šolskemu skladu. Razred, ki se bo po dveh akcijah izkazal z največjo zbrano količino papirja, bo nagrajen. Čez celo šolsko leto imate možnost pripeljati star papir v šolski zabojnik, po predhodni najavi v tajništvu, ki uskladi datum in uro s hišnikoma in vam sporoči. V tem primeru količino papirja ne beležimo. Čez šolsko leto imate možnost prinesti tudi plastične zamaške. Kartonasta škatla se nahaja v dežurni sobi. Plastične zamaške zbiramo za društvo Palčica Pomagalčica.

Izvajalci so razredniki, učenci, prostovoljci in hišnika

Teden otroka

Teden otroka bo v šolskem letu 2023/24 potekal od 2. do 8. oktobra in ga bomo v okviru pouka obeležili z različnimi dejavnostmi. Letošnji Tedna otroka nosi naslov “ZAKAJI IN ZATOJI RADOVEDNOSTI”. Radovednost nas vodi k odkrivanju sveta okoli nas. Ko smo radovedni, se »aktiviramo« in začnemo raziskovati, z radovednostjo napredujemo, prihajamo do novih znanj, izkušenj in spoznanj.

Izvajalci so vsi učitelji

TOM telefon® potuje, otroke obiskuje

V okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije se bomo v septembru vključili v akcijo TOM telefon® potuje, otroke obiskuje. Akcija bo potekala od 11. septembra do 22. septembra 2023, za učence od 3. do 9. razreda.

TOM je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Preko telefona, e-pošte, klepetalnice se lahko s svetovalci TOM-a pogovorijo zaradi kateregakoli vprašanja ali težave. Namen akcije je seznaniti otroke in mladostnike o pomenu pogovora, jih seznaniti s TOM telefonom ter jim ga približati kot enega izmed virov pomoči, ko se znajdejo v stiski ali potrebujejo pogovor.

TOM telefon ostaja anonimni prijatelj in zaupnik otrokom in mladostnikom na brezplačni in anonimni številki 116 111, vsak dan od 12. do 20. ure. Na voljo je tudi preko e-pošte tom@zpms.si in spletne klepetalnice www.e-tom.si – ODGOVOR JE POGOVOR.

Koordinatorica akcije je Tanja Vincelj in razredniki od 2. do 9. razreda

Prostovoljstvo – UPS

Prostovoljstvo kot samostojni šolski projekt vključuje različne dejavnosti učencev od 5. do 9. razreda in njihovih mentoric na naši šoli, in sicer:

  • UPS (Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj) od ponedeljka do petka v času PU ter med 13. in 14. uro,
  • sodelovanje s šolsko skupnostjo, eko krožkom
  • vključevanje v posamezne skupine OPB in
  • različne humanitarne in druge akcije (npr. zbiranje papirja …),
  • sodelovanje na natečajih (npr. Slovenske filantropije – Junaki našega časa, na razpisu MSS …) in
  • sodelovanje v drugih projektih, razpisanih s strani humanitarnih društev.

Cilj šolskega projekta Prostovoljstvo – UPS je delovati dobrodelno na vseh področjih življenja in dela na šoli, preživljati čim bolj kakovostno prosti čas v družbi svojih vrstnikov, nuditi učno pomoč sošolcem (predvsem pri pisanju domačih nalog) in mlajšim učencem naše šole, spodbujati medgeneracijsko druženje (k sodelovanju bomo povabili učitelje, starše, stare starše – skratka vse, ki jim je prostovoljstvo vrednota), skrbeti za čisto okolje.

Mentorice projekta so: Sara Budak, Valentina Kordić in Tina Manfreda

Koordinatorice projekta je Ana Horvat

Vesela šola

V Veseli šoli lahko sodeluje in tekmuje vsak učenec od 4. do 9. razreda. Vsebine za pripravo na tekmovanje so dostopne v edini najstniški reviji, ki je še na voljo v tiskani obliki – reviji Pil. Vesela šola vsako leto ponuja 10 raznolikih tem s področja znanosti, umetnosti, spoznavanja sveta in družbe v tiskani in spletni obliki, učencem so na spletni strani Vesele šole na voljo nagradni izzivi in preizkusi.

Učenci, ki sodelujejo v Veseli šoli, pridobijo znanje z različnih področij in tako širijo svoje obzorje. Priprave na tekmovanje na naši šoli potekajo v obliki delavnic, ki omogočajo pridobivanje znanja z zanimivimi temami, hkrati omogočajo spoznavanje sveta, ki ni pouk iz knjig. V letošnjem šolskem letu bomo delavnice izvajali v drugi polovici januarja in meseca februarja 2024. Veselošolci lahko sproti samostojno preberejo/predelajo priloge PIL-a in rešujejo Učne poti (oboje je dostopno v spletni učilnici Vesele šole). Šolsko tekmovanje bo v začetku marca 2024, državno tekmovanje pa aprila 2024. Kar nekaj naših veselošolcev se vsako leto uvrsti na državno tekmovanja, ponosni smo na vse prejemnike srebrnih priznanj v zadnjih leti, še posebej pa na dve zlati priznanji četrtošolca oz. petošolca v lanskem šolskem letu. Veselošolcem priprave na tekmovanje omogočajo spoznavanje družbeno aktualnih tem (Vodna ujma, ChatGPT in umetna inteligenca, Kaj je res in kaj je laž? – medijska pismenost …); seznanjajo se z dogajanjem v svetu, se ozaveščajo in razvijajo kritično mišljenje, navajajo se na sodelovanje in razvijajo svojo ustvarjalnost. Delavnice bomo pripravile in vodile učiteljice naše šole: Mojca Arzenšek, Ana Ravbar, Nika Glavina in Ana Horvat

Mentorici Vesele šole sta Nika Glavina za učence od 4. do 6. razreda in Ana Horvat za učence od 7. do 9. razreda.

Tekmovanji: MSC – kviz in Hitri lončki (v izvedbi TV Slovenija)

Male sive celice (MSC) so slovenski televizijski kviz za otroke in mladostnike, v kateri se dve šolski ekipi, ki sta se v predizboru uvrstili na televizijski kviz, pomerita v znanju iz različnih tematik.

Tekmovalci se preizkusijo v znanju matematike, logike, poznavanju kulturne dediščine, športa, družbe, astronomije, kemije, biologije, tehnike, gospodinjstva, zgodovine, geografije, poznavanju človeškega telesa in glasbe. V posebni rubriki Hitri lončki pa svoje spretnosti preizkusijo še druge trojke osnovnošolcev od petega razreda naprej.

Ustvarjalno sodelovanje, spodbujanje kompetenc in predstavitev znanja, spretnosti in izkušenj je pogoj za uspeh sodelovanja v timu treh učencev (sedmošolec, osmošolec in devetošolec), hkrati pa omogoča udeležbo na predizboru, v primeru uspešno opravljenega pisnega in ustnega preizkusa pa tudi udeležbo šolske ekipe na TV-kvizu Male sive celice.

Mentorica Hitrih lončkov je Nika Glavina, mentorica Malih sivih celic je Ana Horvat

Dostopnost