IP – Šport za zdravje

Šol. leto 2024/25

Namen predmeta je spoznavanje športno-rekreativnih vsebin, ki jih v obveznem programu ni mogoče izvajati.

Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika, razen tistih vsebin, ki so vezane na druge športne objekte (kolesarstvo, joga, pilates, …).

Predmet obsega 32 ur letno, izvaja se ga enkrat tedensko in ocenjuje s številčno oceno. Merilo ocenjevanja se predstavijo pred vsakim vsebinskim sklopom.

Program izbirnega predmeta je brezplačen. Določen del programa bi lahko bil v dogovoru s starši in opredelitvijo v LDN izvajan kot nadstandard, zato ga bo potrebno doplačati (prevoz, …).

Dostopnost