Urniki

 Urnik in nadomeščanja

 Urnik učencev na razredni stopnji

 Urnik učencev na predmetni stopnji

 Urnik za učitelje od 6. do 9. razreda

 Urnik podaljšanega bivanja

Urnik podaljšanega bivanja na PŠ Strunjan

Urnik športne dvorane

Urnik odhoda na kosilo

Urnik jutranjega varstva

Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka za učence od 1. do 5. razreda

Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka za učence od 6. do 9. razreda

 

Urnik zvonjenja

Predura 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
Razredna stopnja – malica
Predmetna stopnja – rekreativni odmor
9.05 – 9.25
2. ura 9.25 – 10.10
Razredna stopnja – rekreativni odmor
Predmetna stopnja – malica
10.10 – 10.30
3. ura 10.30 – 11.15
4. ura 11.12 – 12.05
5. ura 12.10 – 12.55
6. ura 13.00 – 13.45
7. ura 14.00 – 14.45

 

Dostopnost