NIP NEMŠČINA

Učenje tretjega tujega jezika prispeva k razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot tudi v Evropi in zunaj njenih meja. Razvija sporazumevalne zmožnosti in dviguje jezikovno zavest ter spodbuja k medkulturnemu povezovanju. V primerjavi s prvim in drugim tujim jezikom ima drugačno vlogo. Poudarek je na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti.
Učenci pri pouku sproščeno, skozi igro, usvajajo vse štiri jezikovne spretnosti: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje, pri čemer sta v ospredju poslušanje in govorjenje. Pri pisanju se omejimo na prepoznavanje glasov in povezovanja enostavnih stavčnih struktur na podlagi slišanega in videnega vzorca.
Dopušča se napake, saj je pomembno, da je dosežen sporočevalni namen. Teme, ki se obravnavajo, so vsakdanje: šolski predmeti, številke, predstavitev sebe, živali in družina s prijatelji.

Pouk obveznega izbirnega predmeta nemščina poteka po dve šolski uri tedensko.
Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju: pisno in ustno.

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost